Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010) складається з таких секцій

СекціяНазва
AСільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
BДобувна промисловість і розроблення кар’єрів
CПереробна промисловість
DПостачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
EВодопостачання; каналізація, поводження з відходами
FБудівництво
GОптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
HТранспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
IТимчасове розміщування й організація харчування
JІнформація та телекомунікації
KФінансова та страхова діяльність
LОперації з нерухомим майном
MПрофесійна, наукова та технічна діяльність
NДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
OДержавне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
PОсвіта
QОхорона здоров’я та надання соціальної допомоги
RМистецтво, спорт, розваги та відпочинок
SНадання інших видів послуг
TДіяльність домашніх господарств
UДіяльність екстериторіальних організацій і органів

Для отримання більш детальної інформації перейдіть на сайт http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html