Ликвидация юридического лица в Украине

Ліквідація юридичної особи

Відповідно до частини першої ст. 105 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, який здійснює державну реєстрацію.

До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає і подає органам доходів і зборів, Пенсійному фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період (абзац другий частини сьомої ст. 111 ЦКУ). Відповідно до частини першої ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 996) бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Звітним періодом при ліквідації підприємства будь-якої форми власності є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію (частина третя ст. 13 розд. IV Закону № 996). Частиною п’ятою ст. 14 Закону № 996 визначено, що в разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених Законом № 996, публікує його протягом 45 днів після затвердження.

Відповідно до частини восьмої ст. 111 ЦКУ ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (частина п’ята ст. 105 ЦКУ).

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи, і забезпечує подання органам доходів і зборів (частина одинадцята ст. 111 ЦКУ). Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі по податках, зборах, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших засобів, що підлягають сплаті до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи , якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом (частина дванадцята ст. 111 ЦКУ).

Отже, до зняття з обліку юридичної особи як платника податків, зборів, обов’язкових платежів ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана здійснювати розрахунок зобов’язань за такими податками, зборами, обов’язковими платежами, оплачувати їх і подавати відповідну звітність. При цьому ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає і подає до органів ДПС податкової звітності за останній звітний період до затвердження ліквідаційного балансу.

Ліквідаційною комісією або ліквідатором юридичної особи складається ліквідаційний баланс. У ліквідаційному балансі відображаються результати прийнятих рішень про стягнення боргів, розподіл активів, власний капітал та погашенні (списання) зобов’язань, які привели до відсутності активів, власного капіталу і зобов’язань ліквідованого підприємства на заключну дату складання ліквідаційного балансу.

Ліквідаційний баланс після його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, подається до органу ДПС за основним місцем обліку платника.

Джерело yaizakon.com.ua