Сертифікат виконроба отримати в УкраїніЗгідно з постановою КМУ від 13.03.2020 року No218 «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та No219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» з 18.03.2020 були ліквідовані будівельні ліцензії, замість них були введені сертифікати виконроба, видавати які буде Мінрегіон.

Що це означає?

Дана зміна зобов’язує кожну будівельну компанію, що виконує проектні роботи мати в штаті конкретну особу із сертифікатом виконроба, дії якого будуть підтверджуватися електронним підписом документів. За неналежне виконання своїх обов’язків і правопорушення в процесі трудової діяльності виконроб буде нести особисту кримінальну та майнову відповідальність.

Отримати цей документ можуть громадяни, які мають профільну вищу освіту рівня магістра або спеціаліста, з досвідом роботи за фахом від трьох років.

Якщо ви тільки збираєтеся відкрити будівельний бізнес в Україні і вам знадобитися юридична допомога при реєстрації підприємства в Дніпрі, наша компанія допоможе у вирішенні і цього питання, зробивши все максимально швидко, професійно і ефективно.

Для оформлення сертифіката виконроба необхідні наступні документи

Для СПД та фізичних осіб

 • Заява про проведення професійної атестації
 • Замовлення на участь у підвищенні кваліфікації
 • Звіт про творчі здобутки або професійної діяльності.
 • Паспорт (копія)
 • ІПН (копія)
 • Дипломи (копія)
 • Трудова книжка (копія)

Для юридичних осіб

 • Виписки з ЄДР (копія)
 • Довідка про взяття на облік платника податків (форма No 4-ОПП) (копія)
 • Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (копія)
 • Довідка з ЄДР України (копія)
 • Замовлення на участь у підвищенні кваліфікації від юридичної особи
 • Заява про проведення професійної атестації
 • Звіт про творчі здобутки або професійної діяльності.
 • Паспорт (копія)
 • ІПН (копія)
 • Дипломи (копія)
 • Трудова книжка (копія)

Перехідний період триватиме до літа. У цей час будуть діяти і ліцензії і сертифікати одночасно.

Кодифікатор

Перелік (кодифікатор) робіт архітектурної та будівельної діяльності для оформлення будівельної ліцензії. Згідно нових ліцензійних умов 1,2,3 і 7 розділи кодификатора не ліцензуються.

4.00.00БУДIВЕЛЬНI ТА МОНТАЖНI РОБОТИ
4.01.00Розробка грунтiв, улаштування грунтових споруд
4.02.00Улаштування основ та фундаментiв збiрних та монолiтних
4.03.00Улаштування фундаментiв iз застосуванням паль
4.04.00Улаштування фундаментiв, що виконуються спецiальними способами
4.05.00Зведення металевих конструкцiй
4.06.00Зведення збiрних бетонних та залiзобетонних конструкцiй
4.07.00Зведення монолiтних бетонних, залiзобетонних та армоцементних конструкцiй
4.08.00Зведення кам’яних та армокам’яних конструкцiй
4.09.00Зведення дерев’яних конструкцiй
4.10.00Монтаж iнженерних споруд
4.11.00Монтаж магiстральних нафто-газопроводiв, споруд та обладнання
4.12.00Будiвництво гiдротехнiчних споруд та комплексiв
4.13.00Виконання пiдводно-технiчних робiт
4.14.00Розробка гiрничих споруд та комплексiв
4.15.00Реставрацiя, консервацiя, ремонтнi роботи, реабiлiтацiя пам’яток культурної спадщини
4.16.00Монтаж технологiчного устаткування
4.17.00Виконання пусконалагоджувальних робiт (визначається лiцензiатом за видами технологiчного устаткування)
4.18.00Клас наслiдкiв (вiдповiдальностi) об’єктiв будiвництва: клас СС3 – значнi наслiдки, клас СС2 – середнi наслiдки, клас СС1 – незначнi наслiдки
4.19.00Умови будiвництва: звичайнi, територiї пiдвищеної сейсмiчностi, територiй зi складними iнженерно-геологiчними умовами
5.00.00МОНТАЖ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
5.01.00Монтаж внутрiшнiх iнженерних мереж, систем, приладiв i засобiв вимiрювання
5.01.01Водопроводу та каналiзацiї
5.01.02Опалення
5.01.03Вентиляцiї i кондицiювання повiтря
5.01.04Газопостачання та газообладнання
5.01.05Технологiчних трубопроводiв
5.01.06Холодопостачання промислового
5.01.07Електропостачання, електрообладнання i електроосвiтлення
5.01.08Автоматизацiї i контрольно-вимiрювальних приладiв
5.01.09Зв’язку, сигналiзацiї, радiо, телебачення, iнформацiйних
5.02.00Монтаж зовнiшнiх iнженерних мереж, систем, споруд, приладiв i засобiв вимiрювання
5.02.01Водопостачання
5.02.02Каналiзацiї
5.02.03Теплових i гарячого водопостачання
5.02.04Газопостачання
5.02.05Магiстральних продуктопроводiв
5.02.06Електропостачання, електроосвiтлення
5.02.07Зв’язку, сигналiзацiї, радiо, телебачення, iнформацiйних
5.02.08Клас наслiдкiв (вiдповiдальностi) iнженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 – значнi наслiдки, клас СС2 – середнi наслiдки, клас СС1 – незначнi наслiдки
6.00.00БУДIВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД
6.01.00Залiзничних колiй
6.02.00Дорiг автомобiльних
6.03.00Мостiв, шляхопроводiв, переходiв
6.04.00Аеродромiв та вертодромiв
6.05.00Тунелiв та метрополiтенiв
6.06.00Мiсцевого транспорту
6.07.00Вертикального транспорту (лiфти, ескалатори, пiдйомники тощо)
6.08.00Клас наслiдкiв (вiдповiдальностi) транспортних споруд: клас СС3 – значнi наслiдки, клас СС2 – середнi наслiдки, клас СС1 – незначнi наслiдки
6.09.00Умови будiвництва: звичайнi, територiй пiдвищеної сейсмiчностi, територiй зi складними iнженерно-геологiчними умовами